N4_35_3

N + なら、~

Ý nghĩa:Nếu là ~
Cách dùng:Mẫu câu này được dùng để diễn đạt một thông tin nào đó về chủ đề mà đối phương đã nêu ra trước đó.

 1. パソコンなら、あきはばらで かうのが いいですよ。
  Nếu là máy tính, thì mua ở Akihabara là được đấy.
 2. にほんごなら、たなかせんせいに きいたら いいですよ。
  Nếu mà là Tiếng Nhật, thì nên hỏi thầy Tanaka.
 3. りょこうなら、にほんが いいですよ。
  Nếu mà đi du lịch thì Nhật Bản được đấy.
 4. ラーメンなら、ふくおかけんで たべるのが いいですよ。
  Nếu là Mì, thì ăn ở tỉnh Fukuoka là được đấy.
 5. ふくなら、いちばで かったらいいです。
  Nếu là quần áo, thì nên mua ở chợ.
 6. ベトナムの おみやげなら、コーヒーが いいですよ。
  Nếu là quà Việt Nam, thì cà phê là được đấy.

 

次へ >>