N5_12_2

N1 N2 より A です。

Ý nghĩa:N1 thì A hơn N2
Cách dùng:Đây là câu so sánh hơn. Trong đó N1 được đưa ra so sánh với N2.

ぎもんぶんN1 N2 より A ですか。
⇒はい、N1 N2 より A です。
⇒いいえ、N1 N2 より A2 です。
⇒いいえ、N2 N1 より A です。
 1. ことしの ふゆは きょねんの ふゆより さむいですか。
  Mùa đông năm nay thì lạnh hơn mùa đông năm ngoái phải không?
 2. はい、さむいです。/いいえ、さむくないです。
  Vâng, lạnh hơn./Không, không lạnh.
 3. たなかさんは おとうさんより せが たかいですか。
  Anh TANAKA thì cao hơn em trai phải không?
 4. はい、せが たかいです。/いいえ、せが ひくいです。
  Vâng, cao hơn./Không, thấp hơn.
 5. 3がつ、ハノイは とうきょうより あたたかいです。
  Tháng 3, Hà Nội thì ấm hơn TOKYOU.
 6. ちゅうごくは にほんより ずっと おおきいです。
  Trung Quốc thì to hơn hẳn Nhật Bản.
 7. ぎゅうにくは ぶたにくより たかいです。
  Thịt bò thì đắt hơn thịt lợn.

 

次へ >>