N5_14_4

 N Vて います。

Ý nghĩa:Đang làm ~
Cách dùng:Diễn tả hành động đang xảy ra

 1. わたしは にほんごを べんきょうして います。
  Tôi đang học tiếng nhật.
 2. たなかさんは テレビを みて います。
  Anh Tanaka đang xem tivi.
 3. トンさんは ともだちと はなして います。
  Anh Thông đang nói chuyện với bạn bè.
 4. あなたは なにを して いますか。
  Bạn đang làm gì vậy ?
 5. おんがくを きいて います。
  Tôi đang nghe nhạc.
 6. おかあさんは なにを して いますか。
  Mẹ của bạn đang làm gì vậy ?
 7. でんわを かけて います。
  Mẹ tôi đang nghe điện thoại.
 8. おとうさんは なにを して いますか。
  Bố bạn đang làm gì thế ?
 9. テレビを みて います。
  Bố tôi đang xem tivi.

 

次へ >>