N5_4_7

N(~じ) V~。

Ý nghĩa:LàmV vào lúc ~

Cách dùng:「に」:là trợ từ chỉ thời điểm xác định xảy ra hành động.

Chú ý:「に 」:Đứng sau thời gian có số ( ngoài ra còn có thể đứng sau các thứ)

ぎもんぶんなんじ Vますか。
 1. まいあさ、なんじに おきますか。
  Hàng sáng, bạn thức dậy lúc mấy giờ vậy?
 2. 6じに おきます。
  Hàng sáng, mình dậy lúc 6 giờ.
 3. まいばん、なんじに ねますか。
  Hàng tối, bạn ngủ lúc mấy giờ vậy?
 4. 23じに ねます。
  Mình ngủ lúc 23 giờ.
 5. きのうのよる、なんじに ねましたか。
  Tối hôm qua, bạn đã ngủ lúc mấy giờ vậy?
 6. まいあさ、7じ に おきます。
  Hàng sáng, tôi thức dậy lúc 7 giờ.

 

次へ >>